Tarieven

1ste consultatie (45-60 minuten): 55 euro

2de consultatie (30 minuten): 30 euro

Opvolgconsultaties (15-20 minuten): 20 euro

Duo-consultaties:

1ste consultatie (60-80 minuten): 90 euro

2de consultatie (30 minuten): 50 euro

Opvolgconsultaties (15-30 minuten): 35 euro

Terugbetalingen

Bijna elk ziekenfonds komt tussen in de kosten voor voedings- en dieetadvies bij een erkend diëtist. Voor concrete info hieromtrent kan u zich informeren bij uw ziekenfonds. Indien u in het bezit bent van een voortraject of een zorgtraject, hebt u recht op een tussenkomst van het RIZIV. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.

Annulering afspraken

Wanneer u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve dan 24 uur vooraf te verwittigen. Zo niet, wordt de consultatie aangerekend.