top of page

Algemene Voorwaarden

  • Consultaties kunnen tot 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, wanneer dit later is wordt de consultatie aangereken.

  • Consultaties worden tijdens het consult aangerekend.

  • Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u hiervoor de toestemming geef of indien dit nodig is voor een goede zorgverlening of indien ik daartoe verplicht ben op basis van rechtspraak of regelgeving.

  • Jouw gegevens worden niet doorverkocht aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens

  • Wanneer je een cursus aankoopt heeft enkel de ingeschrevene toegang tot de cursus. Toegang doorgeven is niet toegestaan. Wanneer gemerkt wordt dat dit wel wordt gedaan, heb ik de toestemming jouw log-in stop te zetten zonder tegemoetkoming.

  • De inhoud van de cursus mag niet gekopieerd worden of gedeeld worden.

  • Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling

  • Wanneer er door bepaalde redenen het lesmateriaal niet meer beschikbaar is op het online platform voor de periode die bij aankoop werd beloofd, krijg je al het materiaal toegestuurd en kan je dit downloaden.

bottom of page